Sök på webbplatsen:
MENY
Sök på webbplatsen:
UNDERMENY

Miljö

Grindex strävar målmedvetet för att möta de högsta miljökraven. ISO-certifiering är ett viktigt element i vårt pågående miljöengagemang.

Grindex AB är certifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. ISO14001 säkerställer att en produkt utgör minsta möjliga miljöpåverkan vid tillverkning och destruktion. Detta innebär att hela processen från konstruktion till tillverkning och testning fortlöpande utvärderas och förbättras med avseende på miljöpåverkan.
Grindex certifierades i maj 1999 och har levt upp till denna certifiering sedan dess.

Hämta certifikat (PDF)

Hämta Sustainability and Quality Policy (PDF)

- Tillbaka till toppen -