Sök på webbplatsen:
MENY
Sök på webbplatsen:
UNDERMENY

Grindex historia

Starten

Företaget Grindex grundades 1940 av ingenjörerna Kristensson och Grähs, och dom uppkallade företaget efter sig själva. Företaget var beläget i Ulvsunda, nordväst om Stockholm. Den ursprungliga produktportföljen bestod av avfyrningsmekanik till den svenska flottan. Efter andra världskrigets slut ändrades produktionen till bromsar för kärror och vagnar.

Vid mitten av 40-talet utveklade företaget en slipmaskin för verkstäder. Detta banade väg för nästa genombrott; en slipmaskin kallad Grindex Rockmaster för bergborrningsutrustning. Denna maskin medförde att Grindex närvaro i byggbranschen och gruvindustrin etablerades, och det var var grunden för dagens Grindex som företag.

Börje Kristensson fick upp ögonen för en ny produkt på marknaden; en dränkbar länspump. Lösningen med en dränkbar pump var revolutionerande, men konstruktionen hade vissa nackdelar; pumpen var mycket tung, och den kunde inte köras torr. Kristenson lyssnade på pumpanvändarna och konstruerade sedan en lättviktspump med den patenterade luftventilen som gör att pumpen kan köras torr.

Den första pumpen

Nya lokaler behövedes för tillverkningen av den första pumpen. 1960 flyttade företaget till Haninge söder om Stockholm. Under första delen av 60-talet blev den första pumpen två; Minor och Major. Kort därefter utökades modell familjen till 5 modeller.

Fler dränkbara pumpmodeller introducerades under 70-talet, tillsammans med Grindex första slampumpar. Slipmaskinstillverkningen såldes under 80-talet och Grindex fokuserade nu helt på dränkbara pumpar. 1989 bildades ett dotterbolag i Chicago, USA, för att förse den Amerikanska marknaden med Grindex produkter.

Nya tider. New Line.

1990 befäste Grindex sin position som världsledande leverantör av elektriska dränkbara dränerings- och slampumpar genom den framgånsgsrika introduktionen av pumpfamiljen "New Line". Ny teknik som SMARTTM elektronisk övervakning förde in 2000-talets teknik i pumpbranschen, ett trefaldigt motorskydd som ännu idag är en vital del av tillförlitligheten hos Grindex pumpar.

Fortsatta framgångar: Proline.

Byggd på tillförlitligheten, hållbarheten och enkelheten från konceptet med New Line-pumparna introducerades den nya pumpserien Proline år 2000. Proline blev omedelbart lösningen för alla tänkbara krävande pumpbehov. Samma år firade vi även tillverkningen av pump nr 200 000. Dessa pumpar har levererats till vitt skilda användningsområden över hela världen - oftast till tuffa miljöer som byggindustri, gruvindustri och stenbrott.

- Tillbaka till toppen -