Sök på webbplatsen:
MENY
Sök på webbplatsen:
UNDERMENY

Pumpskola

Del 1: Välj rätt pumptyp

En dränkbar länspump är den vanligaste pumptypen på en byggarbetsplats. Den används för att pumpa vatten som innehåller en mindre mängd fasta partiklar, t.ex. lera. Vatten med sand och andra fasta partiklar kan också pumpas upp till storleken på pumpens silhål (normalt 7-12 mm). Då sand är slitande får det inte ha alltför hög koncentration.

Slampumpar lämpar sig för pumpning av vatten med större partiklar, såväl som för slampumpning. Partiklarnas storlek kan vara upp till pumpens inloppsdiameter (normalt 32-80 mm).

Pumpar i rostfritt stål används ofta i koppargruvor och andra applikationer med korrosiva vätskor. En pump med aluminiumdetaljer klarar normalt pH-värden mellan 5 och 8, rostfria pumpar hanterar pH-värden mellan 2 och 10.

Slurrypumpar är konstruerade för att pumpa vatten med mycket slitande partiklar som sand, småsten, betong, m.m., även i hög koncentration. De används även för att förflytta sand m.m. i suspension mellan två punkter, t.ex. vid muddring av sjöar. För att minimera slitaget är hydrauldelarna ofta tillverkade i en mycket hård metallegering. För ökad effektivitet är slurrypumpar utrustade med en agitator. 

Plugga in och pumpa

En elektrisk dränkbar pump är enkel att hantera; ställ den i vattnet, koppla på slangen och koppla på elen. Flera mindre pumpar, placerade där behovet finns för tillfället, pumpar vattnet till en uppsamlingsgrop genom långa slangar. Då små pumpar inte väger mer än 15-25 kg kan man bära med sig pumpen allt eftersom arbetet förflyttar sig.

I uppsamlingsgropen finns en större pump installerad som pumpar bort vattnet från området. Genom att placera ut mindre pumpar som pumpar till uppsamlingsgropen kan man enkelt avvattna ett större område med ett fåtal pumpar. 

Del 2: Pumparrangemang

Trots att tekniken är enkel finns det några detaljer att tänka på för att optimera pumpningen:

 

Ordna så att pumpen inte kan gräva ner sig i sand eller lera. Det här är vanligt på byggarbetsplatser. Det kan enkelt avhjälpas genom att ställa pumpen på en bädd av grovt singel eller ett par plankor. Pumpen kan även hängas fritt eller placeras i ett perforerat oljefat.

Undvik skarpa veck på slangen

Då veck, skarpa böjar och klämning av slangen reducerar pumpens kapacitet vinner man mycket på att undvika dessa. Att vända pumpens utlopp så att slangen inte börjar med ett veck är enkelt fixat då nästan alla Grindex pumpar har vändbara utlopp.

Seriekoppling

Om en pump inte räcker för att pumpa vattnet till den höjd som behövs kan man seriekoppla två eller flera länspumpar. Använd en seriekopplingsfläns för att koppla ihop slangen med nästa pump i serie. Det är viktigt att slangarna då utrustas med backventiler så att pumparna inte tar skada av det nedrusande vattnet vid ev. strömavbrott.

Pumpa långa sträckor

Seriekoppling av pumpar kan användas i de fall där vattnet behöver pumpas långa sträckor. En enkel seriekoppling kan bestå av en pumpgrop som vattnet pumpas till. I pumpgropen står en länspump som pumpar vattnet vidare. Med den här enkla tekniken kan man avvattna ett stort område med flera pumpar som arbetar mot en uppsamlingsgrop, utrustad med en något större pump.

Del 3: Sedimentering

Vattnet som ska pumpas bort innehåller ofta fasta partiklar som orsakar slitage på pumpar, ventiler och annan utrustning för avvattning. Det här är mycket vanligt i gruvor och tunnelbyggen. När man pumpar vatten som innehåller fasta partiklar (t.ex. sand eller borrkax) finns en risk att få sedimentering i systemet. Det visar sig genom att rör och slangar blir mer och mer igensatta. Därigenom tappar systemet kapacitet. Med ökande antal partiklar ökar även slitaget på pumpen. För att förhindra detta används sedimenteringsbassänger där borrkaxet lägger sig på botten och resten av vattnet pumpas vidare. Dessa bassänger ska vara placerade så nära källan som möjligt så att partiklarna pumpas så kort sträcka som möjligt. För att en sedimenteringsbassäng ska vara effektiv krävs en stor yta där borrkaxet kan sedimentera i lugn och ro. Ju mer fasta partiklar som finns i vattnet, desto mer omsorg krävs vid systemets utformning.

 

 

- Tillbaka till toppen -