Sök på webbplatsen:
MENY
Sök på webbplatsen:
UNDERMENY

Trollhätte kanal 2011

När det bestämdes att nya dörrar behövde monteras vid de fyra slussarna i Trollhätte kanal hösten 2011, vände sig Sjöfartsverket till Sjuntorps industrisupport AB för hjälp med avvattning. Kravet var att pumpa 37 miljoner liter vatten ut ur slussarna och hålla dem torra genom hela projektet. Det uppfylldes med hjälp av 26 Grindexpumpar, och efter 25 dagar ansågs projektet vara en succé och slussarna öppnades återigen.

 

Grundläggande renovering av en viktig del av historien

Trollhatte canal emptied

När Trollhätte kanal öppnades på 1800-talet blev vattendragen mellan Nordsjön och Vänern tillgängliga för segelfartyg. Sedan dess har den 82 km långa sträckan av Göta kanal, med en total nivåskillnad på 44 m, gått igenom flera stora uppgraderingar. Till exempel har de sex slussarna dubbla golv och elektriska manövrerade portar. Inspektörer vid Sjöfartsverket upptäckte dock att portarna vid de fyra slussarna kunde komma att bli en potentiell fara. Den 25 augusti 2011 stängdes därför kanalen i Trollhättan av för grundläggande reparationer, inkluderat renovering av slussarna, utbyte/uppgradering av slusspumparna och installation av nya portar.

 

 

Pumpning dygnet runt

Pumps at a dry lock

Varje sluss, som kan bereda plats för fartyg upp till 4000 ton, 89 meter långa, 13 meter breda och 5,4 meter djupa, innehåller vanligtvis cirka 9500 m3 vatten, som motsvarar cirka 9 sekunder av vattenflödet i Göta älv. Med fyra slussar att tömma under tidspress krävdes starka och pålitliga pumpar som kunde drivas dygnet runt.

Sjöfartsverket som ansvarar för slussarna kontaktade Sjuntorps industrisupport AB, då de framgångsrikt har hanterat avvattningsprocessen tidigare. Med över 300 entreprenörer på arbetsplatsen och tajta deadlines att hålla, var det absolut nödvändigt att varje arbetsmoment gick enligt tidsschemat. Detta innebar naturligtvis att slussarna måste hållas torra vid alla tillfällen.

 

Stora pumpar för ett stort jobb

Pumps outside of the lock door

Utrustade med information från tidigare projekt i Trollhättan assisterades Sjuntorps industrisupport AB av personalen från Grindex tekniska support med beräkningen av pumparna. Med 37 miljoner liter vatten som ska pumpas bort innan jobbet kunde påbörjas rekommenderades 22 länspumpar, 3 slurrypumpar, och en slampump (inklusive reservpumpar), varav den största av pumparna kan hantera 12 mvatten/minut.

Arbetet med att tömma slussarna startade fredag kväll, och på söndag mitt på dagen var arbetet slutfört och renoveringsarbetet kunde börja. ”Dräneringspumparna användes för tömning av slussarna, och slam-/slurrypumparna användes för att få bort sista vattnet under slussgolvet”, säger Rolf Mejbert, säljare på Grindex. ”Vattnet här är annorlunda än majoriteten av vattnet eftersom det är mer kompakt. Lera, sediment och till och med en hel del fisk kan hittas där nere.

 

Betrodd partner

Lock at Trollhatte canal

Grindex pumpar stod kvar på plats genom projektet och pumpade bort vatten från regn och läckage från bland annat kanalportarna. Håkan Ohrling från Sjuntorps industrisupport AB säger”Det här är tredje gången som vi assisterar Sjöfartsverket med det här arbetet. Med ett projekt i sådan omfattning, med så mycket på spel och så många arbetare som förlitar sig på oss, behöver alla veta att pumparna kan hantera uppgiften att hålla slussarna torra dygnet runt. Därför hade vi ett serviceavtal för att försäkra kunden om att pumparna skulle fungera genom hela processen.”

Efter 25 dagar ansågs projektet vara framgångsrikt och kanalen öppnades igen för sjöfart. Grindexpumparna fick gå igenom en standardservice och returnerades till Grindex lager i väntan på nästa uthyrningsprojekt.

 

 

Denna case story har tagits fram av Grindex i November 2011

- Tillbaka till toppen -